Uzavřené cestovní pojištění není sice vyžadovaný dokument pro vstup do zemí v Africe, avšak vzhledem k situaci bezpečnostní a zdravotní lze důrazně doporučit uzavřít kvalitní cestovní pojištění s dobrými limity pojištění. Ať už jedete do Egypta na dovolenou k pláži anebo za dobrodružstvím do národních parků Tanzánie a Rwandy, cestovní pojištění vás ochrání v případech nenadálého úrazu či zdravotní komplikace.

Nejvýhodnější cestovní pojištění

S pojišťovnou AXA můžete získat 50% slevu na cestovní pojištění pro krátkodobé i dlouhodobé cesty. Nabídka platí pro všechny varianty Reference, Komfort i Excellence.

ZÍSKAT 50% SLEVU

Získejte kalkulaci online a během pár minut.

Cestovní pojištění do zahraničí

Pokud si budete sjednávat cestovní pojištění, můžete si vybrat z několika složek, co vše chcete mít pojištěno.

 • pojištění léčebných výloh
 • pojištění asistenčních služeb
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění cestovních zavazadel
 • pojištění stornovacích poplatků

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je druh pojištění, které poskytuje finanční krytí pro náklady spojené s lékařskou péčí a léčbou v případě nemoci nebo úrazu.

Pojištění léčebných výloh obvykle pokrývá:

 1. Lékařské náklady: Náklady na lékařskou péči, diagnostické testy, hospitalizaci, léky a další léčebné služby spojené s nemocí nebo úrazem.
 2. Zdravotnické služby: Náklady na lékařské ošetření poskytnuté zdravotnickými pracovníky, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti nebo další odborníci.
 3. Zákroky a chirurgické výkony: Náklady na chirurgické zákroky a další lékařské procedury, které mohou být nutné v souvislosti s nemocí nebo úrazem.
 4. Pomocné zdravotnické prostředky: Náklady na zdravotnické prostředky, jako jsou ortopedické pomůcky, slyšící přístroje, brýle nebo kontaktní čočky, pokud jsou nutné pro léčbu nemoci nebo úrazu.
 5. Rehabilitace: Náklady na rehabilitaci a další terapie, které mohou být potřebné pro zotavení z nemoci nebo úrazu.

Pojištění asistenčních služeb

Pokud se ocitnete v nouzi kvůli nemoci nebo úrazu, asistenční služby zajišťují pomoc s lékařskou péčí, dopravou do nemocnice, repatriací do vaší domovské země nebo poskytnutím nezbytných léků.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh osobního pojištění, které poskytuje finanční krytí a ochranu v případě, že dojde k úrazu, který způsobuje tělesné zranění nebo trvalé následky. Úrazové pojištění slouží k pokrytí nákladů spojených s léčbou úrazu, ztráty příjmů a dalších výdajů, které mohou nastat v důsledku úrazu.

Úrazové pojištění může zahrnovat následující kategorie:

 1. Léčebné výlohy: Pokrývá náklady na léčbu zranění, včetně lékařské péče, hospitalizace, léků, fyzioterapie a dalších souvisejících služeb.
 2. Invalidita: Pokud úraz způsobí trvalou invaliditu, úrazové pojištění může poskytnout jednorázové nebo pravidelné vyplácení pojistného plnění, které zohledňuje stupeň invalidity a ztrátu příjmů.
 3. Smrt: V případě smrti způsobené úrazem může úrazové pojištění poskytnout jednorázové vyplacení pojistného plnění pozůstalým nebo jmenovaným příjemcům.
 4. Denní odškodné: Některá úrazová pojištění mohou poskytnout denní odškodné za dobu, kdy je pojištěný člověk kvůli úrazu neschopen pracovat. Denní odškodné může pomoci pokrýt ztrátu příjmů a další výdaje, jako jsou náklady na domácí péči.

Očkování

Přestože cestovní pojištění nepatří mezi vyžadované dokumenty, některé země v Africe vyžadují při vstupu dokument (certifikát, mezinárodní očkovací průkaz) o očkování. Nejčastěji je ověřováno očkování žluté zimnice. Podívejte se včas při plánování své cesty, zda nepotřebujete očkování podstoupit.

Navštivte web https://www.vakciny.net/, kde snadno vyfiltrujete skrze jednotlivé země Afriky a najdete informace o povinném či doporučeném očkování.

Covid-19 (koronavirus)

Cestovní pojištění v souvislosti s COVID-19 zahrnuje některá konkrétní rizika a události, které mohou nastat během cesty v době určitých restrikcí. Mnoho pojišťoven upravilo své cestovní pojištění tak, aby zahrnovalo krytí související s koronavirem, ale rozsah krytí se může lišit v závislosti na pojišťovně a konkrétním pojistném plánu.

Cestovní pojištění s krytím COVID-19 může zahrnovat:

 1. Léčebné výlohy: Pokud se během cesty nakazíte COVID-19, pojištění může pokrýt náklady spojené s lékařskou péčí, hospitalizací, léky a dalšími souvisejícími službami.
 2. Repatriace: Pokud budete kvůli onemocnění COVID-19 potřebovat zdravotní repatriaci do vaší domovské země, cestovní pojištění může pokrýt tyto náklady.
 3. Karanténa: Pokud budete muset během cesty absolvovat karanténu nařízenou místními úřady nebo lékařem, některé cestovní pojištění může pokrýt náklady na ubytování a stravování během této doby.
 4. Storno pojištění: Mnoho cestovních pojištění zahrnuje storno pojištění, které může pokrýt náklady spojené se zrušením nebo změnou plánů v důsledku onemocnění COVID-19 nebo jiných nepředvídatelných událostí.
 5. Namátkové testy RT-PCR na COVID-19: Některé cestovní pojištění může zahrnovat náklady na RT-PCR testy požadované pro vstup do cílové země nebo návrat domů.

Při výběru cestovního pojištění s krytím COVID-19 je důležité pečlivě prostudovat pojistné podmínky a zkontrolovat, zda pokrývají výše uvedené situace. Mějte na paměti, že rozsah krytí, limit pojistného plnění a výluky se mohou lišit v závislosti na pojistném plánu a pojišťovně.

Cestovní pojištění AXA

Do zemí v Africe je nejlepší variantou balíček Excelent, který hradí:

 • pojištění právní odpovědnosti do 100 000 Kč,
 • úrazové pojištění do 1 000 000 Kč,
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví do 25 000 000 Kč a na majetku do 10 000 000 Kč,
 • pojištění zavazadel do 40 000 Kč,
 • pojištění zpoždění letu do 10 000 Kč.

AXA nabízí i různé typy připojištění (např. rizikových sportů).

Níže jsou uvedeny ceny za cestovní pojištění do zemí v Africe na dobu 7 dnů s 50% slevou. Akci můžete využít zde.

50% SLEVA NA POJIŠTĚNÍ