Masai Mara je národní park v Keni, který se nachází na jihozápadě země. Je to jedna z nejznámějších safari destinací v Africe, která je známá svými obrovskými stády zvířat a také jedinečnou migrací gazel a zeber přes řeku Mara. V Masai Mara žijí velké kočkovité šelmy, jako jsou lvi, leopardi a gepardi, a také sloni, buvoli, žirafy a další druhy zvířat. Národní park je také důležitým stanovištěm pro mnoho ohrožených druhů zvířat.

Kde se nachází Masai Mara

Masai Mara je národní rezervace nacházející se v Keni, ve východní Africe. Leží na jihozápadě země, nedaleko hranic s Tanzanií, a patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější safari destinace v Africe.

Jaké je počasí v Msai Mara

Masai Mara se nachází v rovníkové části Afriky, takže počasí zde zůstává relativně stabilní po celý rok. Průměrné teploty se pohybují kolem 25-30°C během dne a 10-15°C v noci.

Období dešťů probíhá od dubna do června a od října do listopadu a může být charakterizováno občasnými silnými lijáky.

Nejlepší čas pro safari a pozorování zvířat v Masai Mara je obvykle od července do října, kdy se koná také známá migrace velkých stád kopytníků, ale i mimo toto období zde můžete vidět mnoho zvířat a užít si krásné přírodní scenérie.

Kdy do národního parku Masai Mara vyrazit

národní park národní rezervace Keňa

Nejlepší čas na návštěvu Masai Mary závisí na vašich preferencích a zájmech. Pokud chcete vidět migraci velkých stád zvířat, nejlepší období pro návštěvu je od července do září (října). Během tohoto období můžete vidět stáda zeber, gazel a dalších kopytníků, kteří putují přes Masai Maru v rámci svého cyklu migrace.

Pokud se však chcete vyhnout většímu turistickému ruchu a zároveň užít si příjemné počasí, doporučuje se návštěva Masai Mary v období od prosince do března nebo od června do října. V těchto obdobích je počasí suché a teploty jsou příjemné.

Jaká je historie Masai Mara

Masai Mara má bohatou historii, která sahá tisíce let do minulosti. Tato oblast byla tradičním loveckým a pastevním teritoriem pro Masajský lid, kteří zde žijí dodnes. V roce 1961 byla část této oblasti vyhlášena národním parkem, aby se chránily zdejší zvířata a jejich přirozené prostředí.

Kmen Masajů

Masajové jsou jedním z nejznámějších a nejpočetnějších kmenů v Africe. Žijí zejména v Keni a Tanzanii, a dodnes udržují svou tradiční kulturu a způsob života. Masajové jsou známí svými tradičními oděvy a zvyky, jako jsou skákání při tanci, život v býčích kruzích a pastevectví skotu.

Tradiční masajská kultura je založena na hodnotách jako jsou síla, odvaha a čest. Masajové věří v jediného boha, kterému říkají Engai, a věří, že jim dává sílu a ochranu. Hlavním zdrojem obživy Masajů je pastevectví skotu, který je pro ně symbolem bohatství a společenského postavení.

V dnešní době se Masajové potýkají s řadou výzev, jako jsou klimatické změny, urbanizace a modernizace. Mnoho Masajů se přestěhovalo do měst, aby získali vzdělání a pracovali v různých odvětvích, jako je například turistický průmysl. Nicméně mnozí Masajové stále žijí v tradičních komunitách a snaží se udržet svou kulturu a zvyky předávané z generace na generaci.

Jak vznikl název Masai Mara

Název Masai Mara je odvozen od názvů místních kmenů Masajů a Marakové. V roce 1984 byla do Masai Mary zahrnuta i sousední přírodní rezervace a dnes se jedná o jednu z nejznámějších a nejoblíbenějších safari destinací v Africe.

Výskyt zvířat v rezervaci Masai Mara


Rezervace Masai Mara je domovem mnoha druhů zvířat, z nichž některé jsou považovány za velmi vzácné a ohrožené. Mezi nejznámější obyvatele Masai Mary patří tzv. „Velká pětka“, tedy slon africký, lev, leopard, nosorožec a buvol africký.

Kromě toho zde žijí také gepardi, hyeny, zebry, gazely, antilopy, krokodýli, hroši, žirafy a mnoho dalších druhů.

Masai Mara je také známá jako místo migrace velkých stád kopytníků, kdy se miliony zebří, gazel a dalších zvířat vydávají na nebezpečnou cestu za lepším pastvem. Masai Mara jednou z nejvýznamnějších a nejbohatších oblastí africké divočiny s ohromnou biodiverzitou a ekosystémem.

Projekt Mara Predator Project

Mara Predator Project je výzkumný projekt, který se zaměřuje na studium populací velkých kočkovitých šelem v Masai Mara a dalších oblastech v Keni. Projekt se soustředí především na studium lva, leoparda a geparda a snaží se zlepšit naše porozumění jejich biologii, chování, ekologii a ochraně. Projekt také spolupracuje s místními komunitami a organizacemi na ochranu a udržitelné správě přírodních zdrojů v této oblasti.

V rámci projektu se provádějí různé výzkumné aktivity, jako jsou sledování jednotlivých zvířat, sběr biologických vzorků, studie sociálního chování a analýza dat. Cílem projektu je získat důležité informace pro ochranu a udržitelné hospodaření s velkými kočkovitými šelmami v Masai Mara a v celé Keni.