Rwanda je fascinující africkou zemí s překrásnou krajinou, fascinujícími živočichy a bohatou kulturou. Milovníci přírody by si neměli nechat ujít možnost vidět gorily v přírodní rezervaci Volcanoes National Park nebo obdivovat zvířata v národním parku Akagera. Rwandské město Kigali nabízí muzeum genocidy, které ukazuje na temnou minulost země a na současné úsilí o změnu.

Můžete se také projít po krásných plantážích čaje nebo navštívit některou z trhů, kde můžete ochutnat místní speciality. Rwandu tvoří také řada krásných jezer, jako například jezero Kivu, které nabízí dokonalé místo pro relaxaci a vodní sporty.

Základní údaje

Rwanda, oficiálně Rwandská republika, je vnitrozemský stát ve východní Africe s rozlohou přibližně 26 tisíc km². Hlavním městem Rwandy je Kigali. Země je obývána přibližně 13 miliony lidí, z nichž většina mluví kinyarwanda. Rwanda je známá jako „země tisíců kopců“ a má horskou krajinu s vrcholky dosahujícími nadmořské výšky přes 4 000 metrů.

Rwanda je domovem mnoha zvířat, včetně goril, slonů a šelem. Země je známá také svou bohatou kulturou a historií, včetně genocidy v roce 1994, která si vyžádala životy přibližně 800 000 lidí. Rwanda je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Africe a mnoho obyvatel se živí zemědělstvím. Země se pyšní také úspěšným programem ekoturismu, který je zaměřen na ochranu goril a dalších zvířat. Rwanda má tropické podnebí, se dvěma obdobími dešťů a teplotami v průměru kolem 25°C. Rwanda vyžaduje, aby turisté měli platné vízum před vstupem do země.

Historie Rwandy

Historie Rwandy sahá až do 8. století, kdy sem přišli první zemědělci z Konga. Od 15. století sem postupně pronikala moc šlechty Tutsiů, kteří ovládli zemi až do 20. století. Za německé koloniální éry v roce 1894 byla Rwanda připojena k Německé východní Africe. Po první světové válce získala Rwanda status mandátního území pod správou Belgie.

V roce 1962 byla Rwanda vyhlášena nezávislou republikou s Hutuem Grégoirem Kayibandou jako prvním prezidentem. V 70. letech 20. století začal růst napětí mezi Hutuy a Tutsii, což vyvrcholilo genocidou v roce 1994, při které bylo zabito přes 800 000 lidí. Po genocidě došlo ke změně moci a vládu převzali Tutsiové. V roce 2003 byla podepsána mírová dohoda a zahájena obnova země. Od té doby došlo v Rwandě ke značnému ekonomickému růstu a rozvoji, a to zejména v oblastech cestovního ruchu, zemědělství a technologií.

Náboženství

Rwanda je země ležící ve střední Africe a má rozmanitou náboženskou krajinu. Hlavní náboženství ve Rwandě jsou křesťanství, islám a tradiční africká náboženství.

Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím ve Rwandě, především katolické a protestantské vyznání. Katolická církev je největší křesťanskou denominací ve Rwandě, ačkoli protestantské církve, jako anglikánská církev a různé evangelikální a pentekostální denominace, také mají značný počet stoupenců.

Islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím ve Rwandě, s především sunnitskými muslimy. Islám v Rwandě má menší zastoupení než křesťanství, ale má dlouhou historii a má vliv na místní kulturu a společnost.

Tradiční africká náboženství, která zahrnují různé formy animismu, jsou také součástí náboženského života v Rwandě. Tyto tradiční náboženství jsou často spojena s místními kmenovými tradicemi, rituály a zvyky.

Víza do Rwandy

Pro vstup do Rwandy platí cestovní režim pro občany ČR vízový styk, který se vztahuje na všechny druhy pasů. Držitelé pasů ČR mohou podat žádost o vízum prostřednictvím internetu z rwandského vládního portálu Irembo nebo po příletu na letiště. Žádost o vízum nelze podat na velvyslanectví Rwandy v Berlíně, které je akreditováno pro ČR. Poplatek za vydání víza pro jeden vstup k pobytu do 30 dní činí 50 USD, víza pro několikanásobný vstup 70 USD. V případě dotazů lze kontaktovat vízové a konzulární oddělení velvyslanectví e-mailem.

Zajímavá místa ve Rwandě

 1. Národní park Volcanoes – proslulý zejména kvůli gorilím rodinám a jejich pozorování.
 2. Kigali – hlavní město Rwandy, nabízí mnoho kulturních atrakcí, včetně Genocida Memorial Center a tradičních tržnic.
 3. Národní park Akagera – bohatá fauna a flóra v kombinaci s malebnými krajinami.
 4. Jezero Kivu – největší jezero Rwandy, nabízí mnoho vodních aktivit a krásné výhledy na horu Nyiragongo.
 5. Butare – kulturní centrum Rwandy, nabízí několik muzeí a historických památek.
 6. Národní park Nyungwe – jedno z největších chráněných území východní Afriky, kde se nachází největší blok tropického pralesa v regionu.
 7. Musanze – město v severní Rwandě, ideální výchozí bod pro návštěvu Národního parku Volcanoes.
 8. Nyanza Genocide Memorial – památník genocidy v roce 1994, kde bylo zavražděno více než 10 tisíc lidí.
 9. Kibuye – město na břehu jezera Kivu, nabízí krásné výhledy a návštěvu památníku genocidy.
 10. Huye – druhé největší město Rwandy, kde se nachází mnoho muzeí a kulturních památek.

Národní park Volcanoes

Národní park Volcanoes (anglicky Volcanoes National Park) je chráněná oblast nacházející se ve Rwandě, v oblasti Velkých jezer ve střední Africe. Je to jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších chráněných oblastí ve Rwandě a je známá svou jedinečnou přírodní a kulturní hodnotou.

Národní park Volcanoes je známý svými horskými gorilami, což jsou ohrožené primáty, které jsou jedinečné pro tuto oblast. Park je domovem pro cca tři čtvrtiny světové populace horských goril, což z něj činí jedno z nejdůležitějších míst pro jejich ochranu a výzkum. Gorily jsou pozoruhodné a vzácné tvory, a setkání s nimi ve volné přírodě je zážitek, který láká mnoho turistů.

Národní park Volcanoes leží na úpatí Virungských hor, které jsou vulkanického původu. Tyto hory jsou domovem několika aktivních sopek, včetně slavné sopky Mt. Karisimbi, která je s výškou 4 507 metrů nejvyšší horou v Rwandě. Celý park má rozlohu přesahující 160 km² a zahrnuje bučinové lesy, horské louky a vrcholky sopek, které nabízejí působivé scenérie a možnosti turistiky a trekkingu.

Kromě goril je park také domovem dalších vzácných druhů fauny a flóry, včetně zlatokopytníka horského, goril, levhartů, slonů a mnoha druhů ptáků. Park je také důležitým místem pro výzkum a ochranu přírodního bohatství, a přispívá k udržitelnému rozvoji komunit žijících v jeho okolí.

Turismus ve Volcanoes National Park je regulován a je vyžadováno povolení pro setkání s gorilami. Turisté mohou sledovat gorily na organizačně řízených trekkingových trasách s průvodci, kteří zajišťují ochranu goril a respektování stanovených pravidel ochrany parku. Návštěva Národního parku Volcanoes je zážitek nejen pro milovníky přírody, ale také pro ty, kteří se zajímají o ochranu ohrožených druhů a kulturní dědictví této oblasti.

Horské gorily

Horské gorily, také nazývané horské gorily vědecky známé jako Gorilla beringei beringei, jsou jedním z dvou poddruhů goril z rodu Gorilla. Jsou endemické pro vyšší nadmořské výšky v oblasti Velkých jezer ve střední Africe, konkrétně v národních parcích Virunga ve východní Demokratické republice Kongo, Mgahinga ve Ugandě a Volcanoes ve Rwandě.

Horské gorily jsou jedinečné zvířata, která mají výrazné anatomické a chování adaptace na život ve vysokohorském prostředí. Jsou to velcí primáti, samci mohou vážit až 200 kg a dosahovat výšky kolem 1,7 m, zatímco samice jsou menší, váží kolem 100 kg a mají nižší postavu. Mají hustou a dlouhou srst, která jim pomáhá odolávat chladným teplotám ve vysokohorském prostředí.

Horské gorily jsou býložravci, jejichž strava se skládá z převážně rostlinné potravy, jako jsou listy, výhonky, plody a květy. Jsou sociálními zvířaty, kteří žijí ve skupinách nazývaných tlupy, které se skládají z jednoho dominantního samce, několika samic a jejich mláďat. Horské gorily jsou také známy svým specifickým chováním, jako je hnízdění ve stromových hnízdech a občasný vertikální výstup na stromy.

Horské gorily jsou ohroženým druhem s malou populací. Hlavní hrozby pro horské gorily zahrnují ztrátu přirozeného prostředí, pytláctví, nemoci a konflikty v oblastech, kde žijí. Mezinárodní ochranářské organizace, vlády a místní komunity provádí opatření na ochranu horských goril, jako je monitorování jejich populace, ochrana jejich přirozeného prostředí, vzdělávání místních obyvatel a udržitelný ekoturismus.

Horské gorily jsou také významné jako symbol ochrany biodiverzity a ekosystémů. Studium jejich chování, biologie a ochrany přispívá k lepšímu porozumění primátům a jejich ekologii a pomáhá ochráncům při jejich ochraně a zachování pro budoucí generace.

Národní park Akagera

Národní park Akagera je chráněná oblast nacházející se ve Rwandě, ve východní části země u hranic s Tanzanií. Je to jediný národní park ve Rwandě, který chrání savanovou ekosystém a je známý svou rozmanitou divokou zvěří a malebnou krajinou.

Národní park Akagera byl založen v roce 1934 a je jedním z nejstarších národních parků v Africe. Má rozlohu přesahující 1 120 km² a zahrnuje širokou škálu prostředí, včetně savan, močálů, jezer a řek. Park je pojmenován po řece Akagera, která protéká jeho územím.

Park je domovem mnoha druhů savanové zvěře, včetně slonů, žiraf, buvolů, antilop, zeber, kudu, impal, hrochů a šelem jako jsou lvi, leopardi a hyeny. Je také důležitým místem pro ochranu ohrožených druhů, jako je například černý nosorožec, který byl úspěšně reintrodukován do parku v rámci konzervačních programů.

Národní park Akagera nabízí různé možnosti pro safari a pozorování divoké zvěře, včetně game drivů, pěších túr a lodních výletů po jezeře Ihema. Park je také oblíbeným místem pro pozorování ptáků, s více než 500 druhy ptáků, včetně vzácných a ohrožených druhů.

Kromě bohaté divoké zvěře a přírodních krás nabízí Národní park Akagera také kulturní zážitky, jako jsou návštěvy tradičních vesnic Tutsi a Hutu etnik, které žijí v okolí parku, a seznámení se s jejich životním stylem a kulturou.

Návštěva Národního parku Akagera přináší nejen možnost pozorování divoké zvěře, ale také příležitost podpořit ochranu přírody a udržitelný rozvoj této oblasti, která je zároveň jedinečným přírodním a kulturním dědictvím Rwandy.

Kigali, hlavní město

Kigali je hlavní město Rwandy. Nachází se ve střední části země a je největším městem Rwandy z hlediska počtu obyvatel i ekonomického významu. Kigali je politickým, ekonomickým a kulturním centrem Rwandy.

Město Kigali je jedním z nejrychleji rostoucích měst ve východní Africe. Má moderní infrastrukturu, a je známé svou čistotou, bezpečností a přátelským prostředím. Kigali je také považováno za jedno z nejekologičtějších měst v Africe, s iniciativami zaměřenými na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

Ve městě Kigali se nachází mnoho významných institucí, včetně prezidentského paláce, parlamentu, ministerstev, zahraničních ambasád, mezinárodních organizací a dalších vládních a nevládních organizací. Kigali je také centrem obchodu, průmyslu a služeb v Rwandě, s mnoha podniky, trhy a moderními obchodními centry.

Město nabízí také kulturní zážitky, jako jsou muzea, galerie, trhy, restaurace s tradiční rwandskou kuchyní, a možnost se seznámit s místní kulturou a dědictvím. Mezi významné památky v Kigali patří například Genocidní památník Kigali, který připomíná oběti rwandské genocidy v roce 1994, a Kigalský konvenční a výstavní středisko, které je důležitým místem pro konání mezinárodních konferencí a akcí.

Kigali je moderním a rozmanitým městem, které se stalo jedním z hlavních center východní Afriky a zajímavým cílem pro turisty, kteří se chtějí seznámit s rwandskou kulturou, historií a přírodními krásami.

Co dělat ve Rwandě

Rwanda nabízí turistům mnoho aktivit a zážitků, mezi nejpopulárnější patří:

 1. Návštěva národního parku Volcanoes a pozorování goril v přirozeném prostředí
 2. Procházka národním parkem Akagera a pozorování divoké zvěře
 3. Návštěva města Kigali a jeho pamětihodností, včetně Národního muzea Rwanda, Kigali Genocide Memorial a trhu Kimironko
 4. Procházka přírodním parkem Nyungwe a pozorování opic, ptáků a vodopádů
 5. Návštěva jezera Kivu a projížďka po něm lodí
 6. Cesta do města Butare, kde se nachází Národní muzeum Rwandy a Univerzita v Rwandě
 7. Návštěva tradiční vesnice Iby’Iwacu a seznámení se s místními obyvateli a jejich kulturou
 8. Procházka městem Ruhengeri a návštěva místních trhů a obchodů
 9. Návštěva kávových plantáží a ochutnávka místní kávy
 10. Návštěva přírodních termálních pramenů v západní části země.

Doprava

Doprava ve Rwandě se skládá především z veřejných dopravních prostředků jako jsou autobusy, taxíky a motorky. Nejběžnější způsob dopravy pro turisty je pronájem auta s řidičem nebo organizované zájezdy.

Autobusy jsou často přeplněné a nedostatečně udržované. Pokud si pronajmete auto, doporučuje se sjednat si doplňkové pojištění, protože podmínky na rwandských silnicích nejsou vždy ideální.

Počasí

Rwanda se nachází v tropech, kde je roční období rozděleno na suché a deštivé období. Nejlepší doba pro návštěvu Rwandy je v období od června do září, kdy jsou nižší srážky a mírnější teploty. Během tohoto období je také vhodná doba pro sledování goril a dalších divokých zvířat v národních parcích. V období od listopadu do března jsou v Rwandě vyšší teploty a srážky jsou častější, což může mít vliv na turistické aktivity. V období od dubna do května jsou srážky nejvyšší a mohou být časté přívalové deště.

Při plánování cesty do Rwandy je důležité zohlednit i nadmořskou výšku, neboť vyšší nadmořská výška může mít vliv na teploty a podmínky v dané oblasti. Doporučuje se zkontrolovat aktuální podmínky a počasí před cestou a přizpůsobit plány dle aktuální situace.

Jídlo

Tradiční rwandská kuchyně je ovlivněna mnoha faktory, včetně zeměpisné polohy, historie a etnických skupin v zemi. Některá z nejznámějších jídel v Rwandě zahrnují:

 1. Ugali – tradiční pokrm z kukuřičné mouky, podobný kaši nebo knedlíkům, často podávaný se zeleninou nebo masem.
 2. Nyama choma – grilované maso (nejčastěji kuře, hovězí nebo kozí maso) podávané s omáčkou a rýží.
 3. Isombe – dušená zelenina (často hlávkový salát nebo špenát) s fazolemi a kořením.
 4. Injera – placka podobná palačinkám, která se podává s různými omáčkami a kořením.
 5. Brochette – špízy s grilovaným masem a zeleninou.

Turisté v Rwandě by měli také ochutnat mnoho tradičních ovocných a zeleninových pokrmů, včetně plantainů, mangových plodů, ananasů a avokád. Kromě toho se v Rwandě nachází mnoho kaváren, kde mohou turisté ochutnat místní kávu.

Bezpečnost

Rwanda je relativně bezpečnou zemí pro turisty, ale jako všude jinde na světě, mohou se vyskytnout některé bezpečnostní problémy. Zde je několik tipů, na co by si turisté měli dávat pozor při pobytu v Rwandě:

 1. Zlodějství a kapsářství jsou běžné zejména v rušných turistických oblastech, jako jsou trhy a nádraží. Doporučuje se uchovávat cennosti v bezpečí a nenechávat je na očích.
 2. V některých částech Rwandy mohou být bezpečnostní problémy spojené s ozbrojenými skupinami, zejména v pohraničních oblastech. Turisté by se měli vyhnout cestování do těchto oblastí.