Egyptské pyramidy jsou monumentální kamenné stavby postavené ve starověkém Egyptě jako hrobky faraonů a významných jedinců. Nejslavnější a největší pyramidou je Velká pyramida v Gíze, která je jednou z Sedmi divů světa.

Vnitřek egyptských pyramid je tajemstvím, protože dosud nebyl nalezen žádný písemný záznam o jejich vnitřním uspořádání ze starověku. Pyramidy byly postaveny z obrovských kamenných bloků, které byly pečlivě vyřezány, přepravovány a složeny do charakteristického pyramidového tvaru.

Některé pyramidy byly vybaveny různými artefakty a darovacími předměty, které měly být pohřbenému faraonovi doprovázeny do posmrtného života. Pyramidy měly náboženský význam a byly spojeny s egyptským náboženstvím a vírou ve vzkříšení a posmrtný život.

Egyptské pyramidy jsou důležitým kulturním a historickým dědictvím a mají velký význam pro studium starověké egyptské civilizace. Navzdory rozsáhlým archeologickým výzkumům stále zůstává mnoho otazníků ohledně konkrétního účelu, významu a vnitřního uspořádání egyptských pyramid nezodpovězeno, což přispívá k jejich záhadnému a fascinujícímu charakteru.

Jak probíhala stavba egyptských pyramid

Stavba egyptských pyramid byla komplexní a náročný proces, který zahrnoval několik důležitých kroků. Egyptologové se dnes domnívají, že stavba egyptských pyramid probíhala zřejmě takto:

 1. Plánování a příprava: Faraon nebo významný jedinec, pro kterého měla být pyramida postavena, určil umístění a velikost pyramidy. Bylo také zapotřebí plánovat logistiku, zajišťovat zdroje materiálů a pracovní síly a provádět další přípravné kroky.
 2. Těžba a přeprava kamenných bloků: Kamenné bloky byly těženy v kamenných lomech v okolí pyramidy. Tyto bloky byly pečlivě vybrány a připraveny na přepravu do místa stavby. Mohly být přepravovány po vodě nebo po suše s využitím kladek, vozů nebo sání.
 3. Zpracování kamenných bloků: Kamenné bloky byly na stavbě zpracovány do požadovaného tvaru a velikosti. Byly vyřezávány, opracovávány a spojovány dohromady, aby vytvořily charakteristický pyramidový tvar.
 4. Stavba vnitřních chodeb a komor: Uvnitř pyramidy byly budovány chodby, komory a šachty, které mohly sloužit různým účelům, jako například pohřební komory nebo zásobování. Tyto struktury byly vybudovány z kamenných bloků a zpracovány do požadovaného tvaru.
 5. Výstavba vnějších plášťů: Po dokončení vnitřních struktur byly pyramidy pokryty vnějšími plášti, které byly vyrobeny z jemnějších kamenných bloků. Tyto pláště byly pečlivě vyřezávány a opracovávány, aby vytvořily hladký povrch pyramidy.
 6. Dokončovací práce pyramidy: Po dokončení hlavní konstrukce byly prováděny dokončovací práce, jako například vybavení komor a chodeb různými artefakty, vyřezávání hieroglyfů nebo nátěry.
 7. Zamaskování vchodu: Vchod do pyramidy byl často zamaskován nebo zakryt, aby byl chráněn před neoprávněným vstupem.

Nejznámější egyptské pyramidy

Mezi nejznámější egyptské pyramidy patří:

Velká pyramida v Gíze

Také známá jako Cheopsova pyramida, je největší a nejznámější pyramidou v Egyptě. Byla postavena pro faraona Cheopse z 4. dynastie a je považována za jedno ze Sedmi divů světa.

Chephrenova pyramida

Tato pyramidová stavba se nachází vedle Velké pyramidy v Gíze a je druhou největší pyramidou v Egyptě. Její charakteristický rys je zachovalý vrcholový chrám.

Mykerinova pyramida

Nachází se také v Gíze a je nejmenší z tří hlavních pyramid. Její zvláštností je, že je pokrytá vrstvou hladkých kamenných bloků až do vrcholu.

Sakkárská pyramida

Tato pyramida se nachází poblíž města Memphis a je známá svým stupňovitým designem, který ji odlišuje od klasického pyramidového tvaru.

Djoserova stupňovitá pyramida

Tato pyramida se nachází v Saqqáře a je považována za nejstarší dochovanou egyptskou pyramidu. Její design se liší od tradičních pyramid, protože má stupeňovitý tvar se šestými terasami.

Rudá pyramida

Tato pyramida se nachází v Dahšúru a je známa svou červenou barvou, kterou získala díky použití speciálního červeného vápence při její stavbě.

Bentova pyramida

Tato pyramidová stavba, která se také nachází v Dahšúru, je známa svým zvlněným designem, který ji odlišuje od klasického pyramidového tvaru.

Black pyramid

Tato pyramida se nachází v Al-Fayúmu a je známa svým tmavým vápencovým jádrem, které ji dalo její jméno.

Lomená pyramida

Tato pyramida se nachází v Dahšúru a je známa svým neobvyklým designem, který zahrnuje lomený tvar a původně červené jádro.

Sezestupná pyramida

Tato pyramida, nacházející se také v Dahšúru, je známa svým jedinečným designem, který zahrnuje sestupný tvar a jednoduchý vzhled.

Nejstarší pyramida

Nejstarší dochovanou egyptskou pyramidou je Schodovitá pyramida v Saqqáře, kterou nechal postavit faraon Džoser (též nazývaný jako Zoser) z 3. dynastie Staré říše kolem roku 2667 př. n. l. Tato pyramidová stavba, navržená vizírem Imhotepem, se liší od klasického tvaru pyramidy a má podobu stupňovitého komplexu se šesti stupni. Je považována za první kamennou stavbu tohoto typu v egyptské historii a znamenala zásadní pokrok v architektuře a stavebním inženýrství té doby. Schodovitá pyramida v Saqqáře je také jedním z nejstarších dochovaných kamenných památek na světě a má velký historický a kulturní význam.

Seznam egyptských pyramid

Název pyramidy Faraon Lokace Období Rozměry (š-d-v-) Objem
Džoserova pyramida Džoser Sakkára 3. dynastie 121 x 109 x 60 330 400 m3
Sechemchetova pyramida Sechemchet Sakkára 3. dynastie 120x120x7 33 600 m3 (nedokončená)
Vrstvená pyramida Chaba Záwíjit el-Arján 3. dynastie 84 x 84 x 20 47 040 m3 (nedokončená)
Pyramida Lepsius č. I‎ Hunej? Abú Rawáš 3. dynastie
215? x 215? x 105–150?
Pyramida v Athribis‎ Hunej? Snofru? Athribis 3. / 4. dynastie 20? x 20? x ?
Pyramida v Médúmu Snofru Médúm 4. dynastie 144 x 144 x 92 638 733 m3
Lomená pyramida Snofru Dahšúr 4. dynastie 188 x 188 x 105 1 237 040 m3
Červená pyramida Snofru Dahšúr 4. dynastie 220 x 220 x 105 1 694 000 m3
Chufuova pyramida Chufu Gíza 4. dynastie 230 x 230 x 146 2 583 283 m3
Radžedefova pyramida Radžedef Abú Rawáš 4. dynastie 106 x 106 x 68 131 043 m3
Rachefova pyramida Rachef Gíza 4. dynastie 215 x 215 x 143 2 211 096 m3
Menkaureova pyramida Menkaure Gíza 4. dynastie 103 x 103 x 65 235 183 m3
Veserkafova pyramida Veserkaf Sakkára 5. dynastie 73 x 73 x 49 87 906 m3
Sahureova pyramida Sahure Abúsír 5. dynastie 79 x 79 x 47 96 452 m3
Neferirkareova pyramida Neferirkare Abúsír 5. dynastie 105 x 105 x 54 257 250 m3
Raneferefova pyramida Raneferef Abúsír 5. dynastie 65 x 65 x? Nedokončená
Niuserreova pyramida Niuserre Abúsír 5. dynastie 80 x 80 x 52 112 632 m3
Džedkareova pyramida Džedkare Jižní Sakkára 5. dynastie 79x79x52 107 835 m3
Venisova pyramida Venis Severní Sakkára 5. dynastie 58 x 58 x 43 47 390 m3
Tetiho pyramida Teti Severní Sakkára 6. dynastie 78 x 78 x 52 107 835 m3
Pyramida Pepiho I. Pepi I. Jižní Sakkára 6. dynastie 79 x 79 x 52 107 835 m3
Pyramida Merenrea I. Merenre I. Jižní Sakkára 6. dynastie 78 x 78 x 52 107 835 m3
Pyramida Pepiho II. Pepi II. Jižní Sakkára 6. dynastie 78 x 78 x 52 107 835 m3
Ibiho pyramida Ibi Jižní Sakkára 8. dynastie 31 x 31 x 21 107 835 m3
Pyramida Amenemheta I. Amenemhet I. Lišt 12. dynastie 84 x 84 x 55 129 360 m3
Pyramida Senusreta I. Senusret I. Lišt 12. dynastie 105 x 105 x 61 225 093 m3
Bílá pyramida Amenemhet II. Dahšúr 12. dynastie 50 x 50 x ?
Pyramida Senusreta II. Senusret II. Láhún 12. dynastie 106 x 106 x 49 185 665 m3
Pyramida Senusreta III. Senusret III. Dahšúr 12. dynastie 105 x 105 x 78 288 488 m3
Černá pyramida Amenemhet III. Dahšúr 12. dynastie 105 x 105 x 75 274 625 m3
Chendžerova pyramida Chendžer Jižní Sakkára 13. dynastie 52 x 52 x 37 44 096 m3
Ahmosova pyramida Ahmose I. Abydos 18. dynastie 52 x 52 x 10

Celkový počet egyptských pyramid není přesně známý, protože některé z nich se nedochovaly v důsledku přirozeného poškození nebo lidské činnosti. Odhaduje se, že existuje více než 100 pyramid v Egyptě. Avšak pouze několik z nich je dobře známo a dochováno v relativně zachovalém stavu.

Mezi nejznámější a nejlépe dochované pyramidy patří pyramidy v Gíze, které zahrnují Velkou pyramidu, Chephrenovu pyramidu a Mykerinovu pyramidu. Další významné pyramidy se nachází v lokalitách jako Saqqára, Dahšúr, Abúsír, Al-Fayúm a dalších místech v Egyptě.

 • Nejstarší pyramida je Džoserova.
 • Největší a nejvyšší pyramida je Chufuova.
 • Nejmladší pyramida je Ahmoseho pyramida (bohužel se zřítila, takže nejmladší stojící pyramida je Chendžerova).
 • Dnes nejnižší stojící pyramidou je Menkaureova.

Vnitřek pyramid

Vnitřek egyptských pyramid je záhadou, protože dosud nebyl objeven žádný písemný popis jejich vnitřního uspořádání ze starověku. Nicméně archeologové a egyptologové provedli rozsáhlé studie a analýzy pyramid, které nám umožňují odvodit některé informace o jejich vnitřním uspořádání.

Podle archeologických objevů a výzkumů, které byly provedeny na pyramidách, se předpokládá, že vnitřek egyptských pyramid obsahuje chodby, komory a šachty. Vstup do pyramidy je obvykle umístěn na severní straně a vede do dlouhé sestupné chodby, která může být zablokována různými pastmi, aby chránila hrobku faraona nebo vysoce postaveného jedince.

Hlavní část pyramidy je známa jako královská komora, která je obvykle umístěna v jádru pyramidy a je místem, kde byla pohřbena mumie faraona. Královská komora je často vybavena různými artefakty a darovacími předměty, které měly být faraonovi doprovázeny do posmrtného života.

V pyramidách se také nachází další komory a šachty, které mohou sloužit různým účelům, jako například zásobování a ventilace. Nicméně, účel a význam některých těchto prostorů jsou stále předmětem debat a spekulací mezi odborníky.

Jak navštívit egyptské pyramidy

Existují různé způsoby, jak se dostat z Káhiry k pyramidám v Gíze, které se nacházejí asi 20 km západně od centra Káhiry. Zde jsou některé možnosti:

 • Taxi: Můžete si vzít taxi z Káhiry přímo k pyramidám. Buď si můžete objednat taxi prostřednictvím aplikací na mobilní telefon nebo si můžete najmout taxi na místě. Je důležité dohodnout si cenu s řidičem předem nebo si vyžádat použití taxametru.
 • Autobus: Existují také autobusové linky, které jezdí z Káhiry k pyramidám. Můžete si zakoupit jízdenku na autobusovém nádraží nebo v autobusu. Je třeba mít na paměti, že egyptské autobusy mohou být obvykle přeplněné a komunikace v angličtině může být omezená.
 • Metrem: V Káhiře je také k dispozici metro, které může být alternativou k dopravě k pyramidám. Musíte se dostat na linku 2 (červenou linku) a jet směrem na stanici Giza. Poté si můžete vzít taxi nebo pěšky do areálu pyramid.
 • Organizované zájezdy nebo průvodce: Můžete si také rezervovat organizovaný zájezd nebo průvodce, který vás dopraví z Káhiry k pyramidám a zajistí průvodce během návštěvy.
 • Jízda na velbloudech: Pokud hledáte autentický zážitek, můžete si také vzít jízdu na velbloudech z Káhiry k pyramidám. Tato možnost je oblíbená mezi turisty a nabízí zajímavý zážitek.

Nejčastější otázky

 1. Jak byly postaveny egyptské pyramidy?
 2. Jakou funkci měly egyptské pyramidy?
 3. Kdo a kdy postavil egyptské pyramidy?
 4. Jaké jsou rozměry největší egyptské pyramidy?
 5. Jaká je symbolika a význam egyptských pyramid?
 6. Jak se nazývá nejstarší egyptská pyramida?
 7. Jaká je nejznámější egyptská pyramida?
 8. Kde se nachází největší egyptská pyramida?
 9. Co se nachází uvnitř egyptských pyramid?
 10. Jaké jsou teorie ohledně účelu a konstrukce egyptských pyramid?

Pojďme se podívat alespoň na některé odpovědi z častých otázek okolo egyptských pyramid.

Kde se nachází nejznámější pyramidy?

Nejznámější pyramidy se nacházejí v lokalitě Gíza, která se nachází západně od Káhiry, hlavního města Egypta. Tato lokalita je známá pro svoje monumentální pyramidy, které jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších a největších pyramid na světě.

Konkrétně se v lokalitě Gíza nachází tři nejvýznamnější pyramidy, které jsou nazývány Velká pyramida, Chephrenova pyramida a Mykerinova pyramida. Tyto pyramidy byly postaveny v období Staré říše egyptských dějin, kolem 26. až 25. století př. n. l., a jsou považovány za vrcholná díla egyptské pyramidové architektury.

Tato lokalita je také domovem mnoha dalších menších pyramid, chrámů a dalších památek spojených s pohřebními rituály a zádušní kultem starověkého Egypta. Gíza je tak jednou z nejvýznamnějších lokalit pro studium egyptského pohřebního kultu a archeologického výzkumu v této oblasti.

Jak se jmenuje největší pyramida?

Největší egyptskou pyramidou je Velká pyramida neboli Cheopsova pyramida, která se nachází v lokalitě Gíza poblíž Káhiry, hlavního města Egypta. Velká pyramida je také jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších pyramid na světě.

Velká pyramida byla postavena během období Staré říše egyptských dějin za vlády faraona Cheopse (Chufu) z 4. dynastie kolem roku 2580 př. n. l. Tato pyramidová stavba je největší z egyptských pyramid a považuje se za jedno z největších stavebních děl v historii lidstva. Má základnu o rozměrech přibližně 230,4 metru a původní výška se odhaduje na kolem 147 metrů (v současnosti dosahuje výšky přibližně 138,8 metru).

Velká pyramida je také spojována s mnoha tajemstvími a teoriemi ohledně jejího účelu, konstrukce a symboliky, a je považována za jedno z nejvýznamnějších děl starověké egyptské architektury a inženýrství.

Kterou pyramidu střeží sfinga?

sfinga egypt gíza

Sfinga střeží pyramidy na lokalitě Gíza poblíž Káhiry v Egyptě. Konkrétně se nachází před pyramidou faraona Chephrena, která je také nazývána Chephrenova pyramida.

Sfinga je socha s tělem lva a lidskou hlavou, která je vytesána ze skalního masivu. Má délku přes 70 metrů a výšku kolem 20 metrů. Je považována za jednu z nejvýznamnějších a nejznámějších soch v egyptské kultuře. Její tvář je tradičně považována za tvář faraona Chephrena, který je považován za stavitele přilehlé pyramidy. Sfinga je považována za symbolickou strážkyni pyramid, která chrání faraonovy hroby a zároveň je spojována s mnoha legendami a mystérii.